• tel:022 471 571 mob:065 2 471 571
  • info@ordinacijateofilski.com

ŽENE!!!

ŽENE!!!

Postoji    već na svetu taj neiscrpan izvor energije….Žene!Fascinantne u   u zdravlju, jake u   ličnoj bolesti  ili bolesti  člana porodice…ZA DIVLJENJE!

Postoji   samo    jedna reč ,kao podrška svima koje se bore-NAPRED!