• tel:022 471 571 mob:065 2 471 571
  • info@ordinacijateofilski.com

RADNO VREME

RADNO VREME

Ponedeljak,17.02.2020.-NERADNI  DAN, Ordinacija Teofilski poštuje sve zakonom  definisane   verske i  državne    praznike

Nadalje  ,naše redovno radno   vreme, 9-13h i 16-20h

022471-571,             065 2471 571          Ul.   Orlovićeva  46,RUMA——–Znate već dobro…

 

Vaša  Dr Ljiljana  Teofilski,spec.radiolog

Ordinacija Teofilski

Shares