• tel:022 471 571 mob:065 2 471 571
  • info@ordinacijateofilski.com

Prateći sve informacije o dešavanjima vezanim za epidemiju COVID-19 virusom,na dnevnom nivou, iz sata u sat,JOŠ BIH JEDNOM DA PODSETIM

PRATITE SVA UPUTSTVA ,PREPORUKE-U OPŠTEM SU INTERESU

U Ordinaciji TEOFILSKI SU PREDUZETE SVE MERE VAŠE I NAŠE ZAŠTITE

PRILIKOM ZAKAZIVANJA, KAO I PO DOLASKU,UZEĆEMO NEŠTO DETALJNIJE EPIDEMIOLOŠKE  PODATKE ,ZAMOLITI VAS DA NA ULAZU OSTANE VAŠA PRATNJA,DA VI LIČNO DEZINFIKUJETE OBUĆU NA PODLOZI, DOBIĆETE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU RUKU,IZMERIĆEMO KRATKO VAŠU TELESNU TEMPERATURU,PO POTREBI,UKOLIKO NEMATE,DOBIĆETE I ZAŠTITNU MASKU/pomoćićemo i  da je pravilno nosite,kako u ordinaciji tako i van nje/

Sve informacije,ukoliko Vi  želite   i   dozvolite,Vaša pratnja, nakon pregleda, može   dobiti lično od lekara.Preglede u Ordinaciji Teofilski obavlja  ISKLJUČIVO   Dr Ljiljana Teofilski, vlasnik i osnivač

ČUVAJTE SEBE I DRUGE

 

ČUVAJTE SVOJE ZDRAVLJE , U VEZI SA AKTUELNOM  SITUACIJOM,NE ZAPOSTAVITE NI DOSADAŠNJE,UZ MERE OPREZA

 

065 2471-571 022 471-571