• tel:022 471 571 mob:065 2 471 571
  • info@ordinacijateofilski.com

O nama

Dr med. Ljiljana Teofilski, specijalista radiologije, studirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1986./1991. godine. Po završenim studijama bavila se opštom medicinom narednih 10 godina u Domu zdravlja u Rumi. Praktična znanja i iskustvo je sticala u ambulantama Opšte medicine i u Službi hitne medicinske pomoći.
Početkom 2002. godine započinje specijalizaciju iz radiologije u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica. Specijalistički ispit polaže u junu 2006. godine i od tada do oktobra 2018. godine je radila u Opštoj bolnici kao specijalista radiolog. Imenovana je za Načelnika Službe za radiološku dijgnostiku 2012. godine i tu dužnost je obavljala nepune 4 godine.
Tokom specijalizacije kao i narednih godina stručno se usavršavala i svakodnevno bavila velikim brojem dijagnostičkih metoda u ustanovi sekundarnog tipa: CT dijagnostika, mamografija imidžing dojki, ultrazvučna dijagnostika svih regija kao i traume abdomena, mekih tkiva, kolor dopler dijagnostika krvnih sudova svih regija, klasična radiološka dijagnostika (radiografija i radioskopija). Za sve navedene procedure i metode poseduje sertifikate visoko rangiranih edukativnih kurseva u okviru CME – kontinuirane medicinske edukacije.
Po odluci katedre za radiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu 2010. godine imenovana je za mentora u okviru specijalističkih studija radiologije. Autor je brojnih stručnih radova iz svoje specijalnosti i čest učesnik domaćih i međunarodnih stručnih skupova.
Za vreme svog radnog staža kao član Predsedništva Podružnice društva lekara primarnog nivoa – Doma zdravlja u Rumi, za svoje angažovanje u ovoj strukovnoj organizaciji joj je uručeno Priznanje SLD DLV. Prelaskom u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica kao specijalista radiologije nastavila je sa svojim radom u strukovnom udruženju te je ubrzo imenovana za člana Predsedništva društva lekara Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Bila je aktivna i u Lekarskoj Komori Srbije, u Odboru za medicinsko obrazovanje.
Nakon višedecenijskog sticanja iskustva spec. radiolog Dr med. Ljiljana Teofilski otvara sopstvenu privatnu specijalističku radiološku ordinaciju želeći da u okviru svega navedenog čime se bavi da kvalitetan doprinos u očuvanju zdravlja ljudi u okvirima svoje specijalnosti i metodama kojima vlada dajući poseban doprinos u postavljanju kompleksnih dijagnoza. Trenutno je i prvi konsultant za mamografiju Doma zdravlja u Rumi i supervizor za istu u Sremskom okrugu. Tokom bavljenja svojom strukom u državnim ustanovama intenzivno se bavila i tehničkim unapređenjima odeljenja na kojima je radila, tako je u potpunosti razvila digitalizaciju analognih uređaja na svom odeljenju, a potom i u Domu zdravlja u Rumi gde naročito angažovala na unapređenju zdravlja žena, uz velik broj pregleda sa ciljem rane detekcije karcinoma dojke.